Aleea Băița nr.9, Cluj-Napoca

Programări sau solicitări

0264 597 112

Psihiatrie

Psihologie

Neurologie

Kinetoterapie

0264-988

Cardiologie

Pneumologie

Endocrinologie

Dermatologie

Îngrijiri la domiciliu

 

Lista serviciilor medicale la domiciliul pacienților

 

1. Consultaţie medicală de specialitate (de urgenţă / neurologie / cardiologie /dermato-venerologie / psihiatrie / pneumologie)  la domiciliu - 250 Ron

2. Abonamente pentru consultaţii şi investigaţii - 400 Ron/luna (2 vizite)

3. Tratamente:

     Perfuzie la domiciliu —100 Ron

     Injecții subcutanate şi intramusculare — 50 Ron

     Injecții  intravenoase — 70 Ron

     Montare/schimbare sondă vezicală la domiciliu — 140 Ron

     Clismă—140 Ron

     Îngrijirea plăgilor, escarelor cu tratament inclus — 80 Ron/vizita

     Îngrijirea stomelor/ fistulelor – 70 Ron/vizita

     Kinetoterapie individuală – 100 Ron / şedinţă

4. Investigații de urgenţă la domiciliu:

     Recoltare probe biologice (sânge, urină, etc.) pentru analize medicale– 80 Ron

     Livrarea rezultatelor la domiciliu, interpretarea acestora şi precizarea tratamentului medicamentos

     Măsurarea rapidă a glicemiei, tensiunii arteriale şi interpretarea rezultatelor—30 Ron

     Efectuare electrocardiogramă (EKG) la domiciliu, cu interpretarea diagnostică a medicului de urgenţă—100 Ron

     Efectuare ecografie la domiciliu (abdominal, cardiaca, părţi moi ) – 150 Ron

Pacienții nedeplasabili cu boli de tip neoplasm/AVC pot beneficia de ingrijiri la domiciliu decontate de CAS Cluj in baza unui dosar  intocmit din urmatoarele documente:

1) Cerere – formular tip;

2) Declarația pe propria răspundere cu persoana împuternicită sa depună cererea de îngrijiri medicale – formular tip;

3) Copie după BI/CI pentru asigurat şi pentru persoana care depune cererea;

4) Dovada de asigurat  =  se va ataşa copia cuponului  de pensie recent (ultimele 3 luni);

5) Copie a certificatului de naştere pentru copii până la 14 ani;

6)Copie după certificatul de handicap(unde este cazul);

7) Copie după biletul de ieşire din spital/scrisoarea  medicală;

8) Copie după scrisoarea medicala de la medicul specialist (de data recenta ), furnizor aflat în relaţie contractuală cu CAS Cluj;

9) Recomandare medicală întocmită de un medic specialist/medic de familie aflat în relaţii contractuale cu CAS Cluj. Termenul de valabilitate a recomandării pentru îngrijiri medicale la domiciliu in vederea depunerii acesteia la casa de asigurări de sănătate este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii; se menționează explicit, pentru fiecare tip de serviciu :nr./zi, frecvența pe săptămâna/lună şi nr. total de zile de îngrijiri formular tip;

10) Scrisoare medicală întocmită de un medic specialist/medic de familie aflat în relaţii contractuale cu CAS Cluj. Termenul de valabilitate a scrisorii medicale in vederea depunerii acesteia la casa de asigurări de sănătate este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii – formular tip;

11) Copie după prescripția medicala cu medicația care se va administra in cadrul episodului de îngrijiri medicale solicitat.

 

Toate actele depuse în copie vor fi semnate și certificate cu mențiunea „conform cu originalul”.